Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία  A.N. ZEUS FINANCE & ACCOUNTING SERVICES LTD αποτελεί συνέχεια της εταιρείας Α.ΝΟΥΣΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. που ιδρύθηκε στις 30/12/2003 σαν συνέχεια της ατομικής επιχείρησης ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ που ιδρύθηκε κατά το έτος 1969 και οι εταίροι που συμμετέχουν σε αυτή είναι οι εξής:

ΝΟΥΣΙΑΣ ΤΑΣΟΣ

Από το 1992 εως και σήμερα ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού με την πλήρη λογιστική και φορολογική παρακολούθηση όλων των μορφών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Κοινοπραξιών κλπ).

Από την 30/12/2003 συμμετέχει στην εταιρεία Α.ΝΟΥΣΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με την ιδιότητα του διαχειριστή.

Έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Γ' Τάξης.

email: a.nousias@taxspace.gr

ΝΟΥΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από το 1992 έως και σήμερα ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού ως ελεύθερος επαγγελματίας με την πλήρη λογιστική και φορολογική παρακολούθηση όλων των μορφών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Κοινοπραξιών κλπ). Μέσα στα καθήκοντα μου είναι και η εργατική νομοθεσία των πελατών μου.
Από την 30/12/2003 συμμετέχει στην εταιρεία Α.ΝΟΥΣΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με την ιδιότητα
της διαχείρισης των μεγάλων πελατών του γραφείου μας.

Τελείωσε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.), Τμήμα Στατιστικής

Έχει άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος και άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α' Τάξης.

email: x.nousias@taxspace.gr

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Από το 1982 έως και σήμερα ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Από την 30/12/2003 συμμετέχει στην εταιρεία Α.ΝΟΥΣΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου.

Έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Γ' Τάξης

email: m.papagelis@taxspace.gr

Οι εταίροι είναι Πτυχιούχοι Οικονομικών Σχολών με άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη-Οικονομολόγου.

Η εταιρεία στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και ασχολείται με όλες τις κατηγορίες βιβλίων (Α', Β' και Γ') και η ενημέρωση αυτών γίνεται μηχανογραφικά. Τα Λογιστικά προγράμματα και ο Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχουν εγκατασταθεί μέσα στο 2008 είναι τα πιο σύγχρονα που υπάρχουν στην αγορά.

Η εταιρεία έχει άδεια Α' τάξης και απασχολεί προσωπικό 7 ατόμων Πτυχιούχους Ανωτέρων και Ανωτάτων σχολών.