Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε

 • Eνημέρωση και εκτύπωση βιβλίων (Α',Β' και Γ' κατηγορίας).
 • Μισθοδοσία (προσλήψεις - αποχωρήσεις - απολύσεις - υπολογισμός και εκτύπωση μισθοδοσίας κάθε τέλους μήνα, αποστολή Α.Π.Δ.σε ΙΚΑ, καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας και υποβολή απαραίτητων εγγράφων σε Ο.Α.Ε.Δ).
 • Ηλεκτρονική αποστολή ΦΠΑ κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων και Εκκαθαριστικής Δήλωσης ΦΠΑ κάθε τέλους έτους.
 • Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων κάθε τέλους έτους (Ισολογισμοί - Καταστάσεις Αποτελέσμάτων).
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος για Νομικά και Φυσικά πρόσωπα.
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9 για Φυσικά και Νομικά πρόσωπα καθώς και Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για νομικά πρόσωπα.
 • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης Παρακράτησης Φόρου από μισθωτές υπηρεσίες, ελευθερους επαγγελματίες κτλ (κάθε μήνα ή τρίμηνο) καθώς και του εντύπου Οριστική Δήλωση Φορού Μισθωτών (Ε7 κάθε τέλους έτους).
 • Υποβολή σε Δ.Ο.Υ και Ι.Κ.Α.απαραίτητων δικαιολογητικών - εγγράφων για έναρξη ή λύση εταιρείας.
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα οικονομικά-φοροτεχικά.
 • Ενημέρωση των πελάτων κάθε τέλους μήνα για την οικονομική πορεία της επιχειρησής τους και των υποχρεώσεων που έχουν προς το Ελληνικό Δημόσιο.
 • Οικονομικές μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων.
 • Ενημέρωση των πελατών για τρέχοντα επιδοτούμενα προγράμματα και σύνταξη των εντύπων που απαιτούνται για αυτά καθώς και για δανειοδότηση απο Τράπεζες.
 • Η εταιρεία μας έχει συνεργασία με μεγάλο αριθμό πελατών (Επιτηδευματίες, Δημόσιο, ΝΠΔΔ) σε βάθος χρόνου και με μεγέθη ανοδικά.